Huono itsetunto parisuhteessa

Huono itsetunto on yleinen ongelma, joka voi vaikuttaa negatiivisesti myös parisuhteeseen. Kun ihminen ei usko itseensä eikä arvosta itseään, hänen voi olla vaikea ottaa vastaan rakkautta ja hyväksyntää kumppaniltaan. Huono itsetunto voi myös johtaa epävarmuuteen, mustasukkaisuuteen ja riitelyyn. Onneksi huonoon itsetuntoon on mahdollista vaikuttaa. Tässä artikkelissa käsittelemme huonon itsetunnon vaikutusta parisuhteeseen ja annamme vinkkejä, joiden avulla voit vahvistaa itsetuntoasi ja parantaa parisuhdettasi.

Huono itsetunto parisuhteessa
Huono itsetunto parisuhteessa

Huono itsetunto aiheuttaa monia ongelmia parisuhteessa

Huono itsetunto voi vaikuttaa parisuhteeseen monella eri tavalla. Yleisiä seurauksia ovat esimerkiksi:

Epävarmuus

Huonoa itsetuntoa kärsivä ihminen voi olla epävarma omasta arvostaan ja kelpaavuudestaan kumppaninsa silmissä. Hän voi pelätä, että kumppani ei rakasta häntä tai että hän ei ole riittävän hyvä kumppanilleen. Tämä voi ilmetä esimerkiksi siten, että ihminen alkaa kyseenalaistaa kumppanin tunteita ja käytöstä, vaikka mitään erityistä syytä epäilylle ei olisi.

Toinen tapa, jolla epävarmuus voi ilmetä, on se, että ihminen yrittää miellyttää kumppaniaan liikaa ja unohtaa omat tarpeensa ja toiveensa. Tämä voi johtaa siihen, että ihminen lopulta uupuu ja kokee, ettei hänen panostaan arvosteta tarpeeksi.

Mustasukkaisuus

Epävarmuus voi johtaa mustasukkaisuuteen. Huonoa itsetuntoa kärsivä ihminen voi olla huolissaan siitä, että kumppani pettää häntä tai jättää hänet jonkun paremman vuoksi. Hän saattaa esimerkiksi pyytää jatkuvasti selvitystä kumppaninsa tekemisistä ja olla mustasukkainen kumppanin ystävistä tai työtovereista.

Liiallinen mustasukkaisuus voi puolestaan johtaa siihen, että kumppani tuntee olonsa tukalaksi ja rajoitetuksi. Joskus mustasukkaisuus voi myös ajaa kumppanin pettämään, vaikka mitään varsinaista syytä pettämiseen ei olisi.

Riitely

Epävarmuus ja mustasukkaisuus voivat johtaa riitelyyn ja konflikteihin parisuhteessa. Huonoa itsetuntoa kärsivä ihminen voi syyttää kumppaniaan asioista, jotka johtuvat hänen omasta epävarmuudestaan. Hän saattaa esimerkiksi olla herkkä loukkaantumaan pienistäkin asioista tai reagoida voimakkaasti kumppanin huomion kiinnittämiseen muihin ihmisiin.

Riitely voi puolestaan vahingoittaa parisuhteen tunteellista ilmapiiriä ja johtaa siihen, että kumppanit alkavat vältellä toisiaan. Jos riitely jatkuu pitkään ilman ratkaisua, se voi myös ajaa kumppanit erilleen toisistaan.

Välttelevä kiintymyssuhde parisuhteessa

Vaikeus ottaa vastaan rakkautta ja hyväksyntää

Huonoa itsetuntoa kärsivä ihminen voi pitää itsestään niin vähän, ettei hän usko ansaitsevansa rakkautta ja hyväksyntää. Tämä voi johtaa siihen, että ihminen torjuu kumppaninsa hyväntahtoiset eleet ja kommentit. Hän saattaa esimerkiksi ajatella, että kumppani vain sanoo kauniita asioita hänelle kohteliaisuudesta eikä oikeasti tarkoita niitä.

Jos ihminen ei pysty ottamaan vastaan rakkautta ja hyväksyntää, häneltä voi puuttua myös kyky antaa rakkautta ja hyväksyntää omalle kumppanilleen. Tämä voi johtaa siihen, että parisuhde jää etäiseksi ja tunneköyhäksi.

Miksi huono itsetunto syntyy?

Huonon itsetunnon syntyyn vaikuttaa usein moni eri tekijä. Joillakin ihmisillä huono itsetunto on syntynyt lapsuudessa saadun kokemuksen vuoksi. Esimerkiksi kasvuympäristö, jossa ihminen on joutunut kohtaamaan paljon arvostelua tai jossa hän ei ole saanut tarpeeksi positiivista palautetta, voi johtaa huonoon itsetuntoon.

Toisilla ihmisillä huono itsetunto on syntynyt myöhemmin elämässä koetun traumaattisen tapahtuman seurauksena. Esimerkiksi avioero, vakava sairaus tai työttömyys voivat horjuttaa ihmisen itsetuntoa ja uskoa omaan arvoon.

Huono itsetunto voi myös liittyä henkilön persoonallisuuteen. Esimerkiksi ihmiset, joilla on taipumusta perfektionismiin, ovat usein alttiita huonolle itsetunnolle. He kokevat, etteivät he koskaan ole tarpeeksi hyviä ja täydellisiä.

Huono itsetunto parisuhteessa

Miten vahvistaa itsetuntoa?

Vaikka huono itsetunto voi olla syystä tai toisesta syntynyt, siihen on mahdollista vaikuttaa. Seuraavassa joitakin keinoja, joiden avulla voit vahvistaa omaa itsetuntoasi:

1. Hyväksy itsesi sellaisena kuin olet

Ensimmäinen askel kohti parempaa itsetuntoa on oppia hyväksymään itsensä sellaisena kuin on. On tärkeää muistaa, että kaikki meistä teemme virheitä ja epäonnistumisia. Niitä ei kuitenkaan kannata käyttää aseina itseään vastaan.

Sen sijaan, että keskittyisi omiin puutteisiinsa, kannattaa keskittyä omiin vahvuuksiin ja niiden kehittämiseen. Jokaisella ihmisellä on ainutlaatuisia ominaisuuksia ja taitoja, joita kannattaa arvostaa.

2. Puhu itsellesi ystävällisesti

Monet meistä ovat erittäin ankaria itsellemme. Kuitenkin samalla tavoin kuin puhumme ystävällisesti ja kannustamme muita ihmisiä, tulisi myös itseään kohdella ystävällisesti.

Kun tunnet olevasi ankara itsellesi, pysähdy ja mieti, miten puhuisit ystävällesi vastaavassa tilanteessa. Puhu sitten samalla tavoin itsellesi. Älä käytä itsestäsi sellaisia sanoja, joita et käyttäisi koskaan toisen ihmisen kohdalla.

Ihastunut mies kosketus

3. Opettele uusia asioita

Uuden oppiminen voi olla hyvä keino vahvistaa omaa itsetuntoa. Kunopettelee uusia asioita ja saavuttaa niissä onnistumisia, se lisää itseluottamusta ja uskoa omiin kykyihin. Uusi taito voi olla esimerkiksi kielitaidon kehittäminen, jonkin uuden lajin aloittaminen tai uuden harrastuksen löytäminen.

On tärkeää muistaa, että uuden oppiminen ei tarkoita sitä, että pitää olla heti täydellinen jossain asiassa. Epäonnistuminen ja virheiden tekeminen ovat osa oppimisprosessia ja niistä voi oppia paljon.

4. Huolehdi hyvinvoinnistasi

Hyvinvoinnin huolehtiminen on tärkeä osa itsetunnon vahvistamista. Terveelliset elämäntavat, kuten säännöllinen liikunta, terveellinen ruokavalio ja riittävä uni, auttavat jaksamaan arjessa paremmin ja voimaan fyysisesti ja henkisesti paremmin.

Huolenpitäminen omasta hyvinvoinnista on myös tapa osoittaa itselleen, että oma terveys ja hyvinvointi ovat tärkeitä. Tämä puolestaan voi lisätä itsetuntoa ja antaa tunnetta siitä, että ansaitsee hyvää kohtelua.

5. Hae tarvittaessa apua ammattilaiselta

Joskus huono itsetunto voi olla niin voimakas, että tarvitaan ulkopuolista apua sen käsittelemiseen. Ammattilaisen kanssa käydyt keskustelut voivat auttaa ymmärtämään paremmin oman itsetunnon syntymekanismeja ja löytää keinoja sen vahvistamiseksi.

Terapiassa voi käsitellä myös muita parisuhteeseen liittyviä asioita, kuten kommunikaatiota, riitelyä tai mustasukkaisuutta. Terapia voi auttaa kumppaneita löytämään uusia tapoja suhteen hoitamiseen ja parantamiseen.

Miten ihastunut varattu mies käyttäytyy?

Johtopäätökset

Huono itsetunto on yleinen ongelma, joka voi vaikuttaa negatiivisesti myös parisuhteeseen. Epävarmuus, mustasukkaisuus ja riitely ovat yleisiä seurauksia huonosta itsetunnosta. Onneksi huonoon itsetuntoon on mahdollista vaikuttaa.

Itsetunnon vahvistamiseksi kannattaa hyväksyä itsensä sellaisena kuin on, puhua itselleen ystävällisesti, opetella uusia asioita, huolehtia hyvinvoinnistaan sekä hakea tarvittaessa apua ammattilaiselta. Näillä keinoilla voi lisätä omaa itsetuntoaan ja parantaa parisuhdettaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *